LANDMETER AUDENAERT

Afgestudeerd als Bachelor in de bouw optie Vastgoed keuze meten aan Hogeschool Gent in 2004. Beëdigd als Landmeter-expert voor de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde en gevestigd te Zottegem.

 • Glenn Audenaert
 • LAN131546
 • F. Van De Meulebrouckestraat 21 9620 Zottegem
 • info@landmeteraudenaert.be
 • 0497 90 59 24
 • landmeteraudenaert.be

Opmeting en afpaling van uw perceel

 • Het is raadzaam om een opmetingsplan te laten opstellen door een landmeter-expert. Zeker bij een belangrijke en dure aangelegenheid als de aankoop van een stuk grond. Dit plan verschaft je de correcte oppervlakte, grenzen en controle op eventuele erfdienstbaarheden. Voor verkoop, splitsing, grensbepaling/grensgeschillen, architekten,...

Berekenen van grondverzet

 • In het kader van grondaanvullingen of grondafgravingen kan de landmeter-expert het grondverzet berekenen. Hij voert een hoogtemeting uit vóór en na de werken. Door de vergelijking van de digitale terreinmodellen berekent de landmeter-expert het grondverzet. Bovendien behandelt hij de aanvragen voor terreinaanlegwerken waarbij de bestaande toestand en de nieuwe toestand op plan dienen voorgesteld te worden. Hij tekent de plannen met hoogtelijnen, lengte- en dwarsprofielen.

Uitzetwerk voor aannemers

 • Nauwkeurig uitzetten van assen en referentie-peilen op werven. Dit van uitzetten van basis-assen bij aanvang van de werf tot een volledig landmeetkundige begeleiding gedurende de verschillende fases van uw project.

Verkaveling

 • Een verkavelingsvergunning is vereist wanneer een eigenaar zijn terrein wenst op te splitsen met als doel delen ervan te bestemmen voor woningbouw. De eigenaar kan zonder verkavelingsvergunning de nieuwe percelen niet verkopen als bouwgrond. De verkavelingsvergunning geeft aan de kopers van de percelen de zekerheid dat zij op die gronden een woning mogen oprichten.

Schattingen van onroerende goederen

 • Bij de schatting wordt met een groot aantal factoren rekening gehouden om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Onder meer de oppervlakte, de breedte en de diepte van de woning en het perceel, de ligging van het goed, de afwerking en opbouw van de woning, de staat waarin het zich bevindt,... worden beoordeeld. Aan de hand van deze factoren kan het te schatten onroerende goed vergeleken met recent verkochte onroerende goederen uit de nabije omgeving.

Opmaken van plaatsbeschrijvingen

 • Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde, schriftelijke beschrijving van de feitelijke staat waarin het goed zich bevindt voor de aanvang van de huur, concessie of werken, meestal aangevuld met foto's van het beschreven goed. De plaatsbeschrijving wordt tegensprekelijk opgesteld door de betrokken partijën of door een onafhankelijke deskundige zoals de landmeter-expert. Alle partijën dienen de gedateerde plaatsbeschrijving te tekenen voor akkoord.

Muurovernames

 • Bij oprichting van een nieuw gebouw waarbij een bestaande scheidingsmuur gebruikt wordt, dient deze muur overgekocht te worden. Het over te nemen gedeelte wordt door de landmeter-expert in waarde bepaald rekening houdend met volume, materialen, sleet, ... .

Deze webpagina is onder constructie

Contact info

 • Frans Van De Meulebrouckestraat 21, 9620 Zottegem

 • Email: info@landmeteraudenaert.be
 • Phone: 0497 90 59 24
 • Website: landmeteraudenaert.be

Contactformulier